Gegužės 4 dieną vyko 15 tas respublikinis poezijos konkursas’’Baltojo balandžio sugrįžimas”. Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį (balandžio - gegužės mėn.). Premija įsteigta žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko atminimui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta pagal tai, kur gyvena laureatas.

Renginys vyko Kuršėnų kultūros centre. Kuršėnų vaikų ir jaunimo grupė “Ikaras”pradėjo šventę šokiu imituojančiu balandžio skrydį. Susirinkusius sveikino seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė. Konkurso dalyviai pateikė po 5 spausdintus eilėraščius, o skaitė tik po vieną. Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas. Dalyvavo virš 40 konkursantų iš įvairių Lietuvos regionų: Lazdijų, Kauno, Klaipėdos, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Panevėžio ir kt. Pertraukos metu grojo Kuršėnų jaunimo grupė „Neto“.
Šiauliams užderėjo net 2 nominacijos. Todėl po metų baltasis balandis atskris į Šiaulius. Konkurso laureate tapo Eugenija Liumaitė – Šiaulių literatų klubo „VERDENĖ“ vadovė. Padėkos raštą ir suvenyrą už eilėraštį skirtą K. Širvinsko atminimui pelnė Ieva Kadžiulytė – Šiaulių lit, klubo “Verdenė“ narė. Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė

A.Širvinskienė užrišo laureatei juostą. Šokėjos įnešė į salę jubiliejinį tortą.

Paskatinamieji padėkos raštai ir suvenyrai skirti:
-už nuoširdžiausią eilėraštį – Rūtai Bitytei – Stakvilevičienei(Radviliškis);
-už raiškiausiai skaitytą eilėraštį –Jadvygai Šimkienei( Kelmė).

Bus leidžiamas konkurso kūrinių almanachas. Jau išleisti pavadinimu ,,Paukščiai‘‘ - 2005-2008, 2016, 2017, 2018 m. kūrybos almanachai.

Neringa Juodeikytė - Šiaulių lit. Klubas „Verdenė“.
Tel: 861433687

 

A. ŠIRVINSKIENĖ UŽRIŠA LAUREATEI E. LIUMAITEI JUOSTĄ.2019- 05.

Skaityti daugiau...

Skaityti daugiau...

Pirma iš kairės - I. Kadžiulytė – vietos nominantė, Šaulių Verdenės kl. narė antra - R. Bitytė-Stakvilevičienė, sėdi - laureatė E. Liumaitė, dešinėje pirma – A.Širvinskienė ir dešinėje antra - J.Šimkienė.

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS PADĖKA ĮTEIKTA NERINGAI JUODEIKYTEI (pirma dešinėje šalia J. Ivanausko) UŽ ORIGINALUMĄ IR MENIŠKUMĄ DALYVAUJANT RESPUBLIKINIAME KONKURSE ‘‘ VIETOVARDŽIŲ ATSIVĖRIMAI‘‘ 2019-07-02. JONIŠKIO MERAS V.GAILIUS( antras kairėje). KitI Šaulių „VERDENĖS‘‘ klubo nariai: A. Stancelaitis, I. Kadžiulytė IE.Liumaitė (klubo pirmininkė). Joniškio ‘‘Audruvės“ atstovė Peleniuvienė.

Skaityti daugiau...

 

N. Juodeikytei padėką įteikia Joniškio literatų kl. ‘‘Audruvė‘ vadovė A. Jonaitienė ir A. Lukšaitė- Lapinskienė
(Joniškio sinagoga)

Skaityti daugiau...

Respublikinis poezijos konkursas „Mūsų bočių takais“ PRIZININKEI NERINGAI JUODEIKYTEI ĮTEIKIA DIPLOMĄ PROF. A. GUMULIAUSKAS ir ŠIAULIŲ R. LITERATŲ ASOCIACIJOS PIRMININKĖ N.GIRNIUVIENĖ, 2019-11-16.Bridai.

Skaityti daugiau...

Eugenijos Liumaitės kūryba spausdinta kn. “Atokios stotys”, kurios sudarytojas ir leidėjas LRS narys V. Kaziela. Jis autorius ir poezijos mėgėjus sukviečia į almanacho pristatymą Utenoje.

Skaityti daugiau...

2019-03-07 Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje humanitarinė studija „Plėviasparniai“ pristatė kūrybos rinktinę „Bičkopis“.

Šiaulių „VERDENĖS“ literatų klubo atstovai V.Archipovas – Šidlauskas, L.Archipova ir E. Liumaitė sveikino knygos bendraautorius. Kūrybiniame vakare dalyvavo Joniškio, Pakruojo, Šiaulių rajono literatų klubai, leidėjai bei poezijos mylėtojai.

Skaityti daugiau...

Skaityti daugiau...

Vasaros pabaigoje Šiauliuose gyvenanti poetė Eugenija Liumaitė į skaitytojus prakalbo nauja eilėraščių knyga „Strazdas per mylią“.

Eugenija Šiaulių krašto poezijos skaitytojui jau žinoma. Su kitais kūrėjais ji 1991 metais įkūrė Šiaulių literatų klubą „Verdenė“, jam iki šiol tebevadovauja. Ji – Lietuvos rašančių mokytojų draugijos „Spindulys“ tarybos narė.

„Strazdas per mylią“ – ketvirtoji autorės knyga. Pirmoji „Tikiu ir klausiu“ išleista 1994 metais, „Be atsako“ – 1998-aisiais, vaikams skirta „Raidės pokštininkės“ – 2000 metais.

Nuo trečiosios iki ketvirtosios knygos – keturiolika metų. Visa laiko mylia iki to giedančio strazdo – poezijos. Kas trukdė? Kodėl tokia tylos atkarpa?

2016 spalio 13 d. „Verdenės“ literatų klubo narė T. Račienė pristatė savo autorinę knygą „Pro atvertą langą“. Renginys vyko Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje.

Skaityti daugiau...

 Skaityti daugiau...

Mintis apie Eugenijos Liumaitės poeziją pradėsiu nuo eilėraščio „Jei užteks drąsos“, kuriame autorė reiškia savo norus:

išklausyk mano norus –

prabilti

coliukės lemtimi,

išsemti

paskutinį birželio vakarą,

sirgti

gyvatiška pagunda,

Didysis Virsme,

Daugiau neatsimenu.

 

2015-06-07 Laima Užkuraitė - Černiauskienė (sėdi viduryje) pristatė savo poezijos knygą ''Keliaujantys". Renginys vyko Pašvitinyje,Pakruojo rajone. Kūrybinio kelio bendražygės pasveikinti atvyko Pasvalio, Joniškio,Šiaulių, Pakruojo literatai, giminės,bendraklasiai. Autorės kūrybą analizavo knygos redaktorė Z.Karpienė ir V. Antanaitis - kritikas, buvęs autorės literatūros mokytojas. Šiaulių lietratų klubą "Verdenė" atstovavo ir autorę sveikino klubo vadovė E.Liumaitė (sėdi dešinėje) ir Z.Karpienė (sėdi kairėje).

 Skaityti daugiau...