Gegužės 4 dieną vyko 15 tas respublikinis poezijos konkursas’’Baltojo balandžio sugrįžimas”. Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį (balandžio - gegužės mėn.). Premija įsteigta žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko atminimui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta pagal tai, kur gyvena laureatas.

Renginys vyko Kuršėnų kultūros centre. Kuršėnų vaikų ir jaunimo grupė “Ikaras”pradėjo šventę šokiu imituojančiu balandžio skrydį. Susirinkusius sveikino seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė. Konkurso dalyviai pateikė po 5 spausdintus eilėraščius, o skaitė tik po vieną. Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas. Dalyvavo virš 40 konkursantų iš įvairių Lietuvos regionų: Lazdijų, Kauno, Klaipėdos, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Panevėžio ir kt. Pertraukos metu grojo Kuršėnų jaunimo grupė „Neto“.
Šiauliams užderėjo net 2 nominacijos. Todėl po metų baltasis balandis atskris į Šiaulius. Konkurso laureate tapo Eugenija Liumaitė – Šiaulių literatų klubo „VERDENĖ“ vadovė. Padėkos raštą ir suvenyrą už eilėraštį skirtą K. Širvinsko atminimui pelnė Ieva Kadžiulytė – Šiaulių lit, klubo “Verdenė“ narė. Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė

A.Širvinskienė užrišo laureatei juostą. Šokėjos įnešė į salę jubiliejinį tortą.

Paskatinamieji padėkos raštai ir suvenyrai skirti:
-už nuoširdžiausią eilėraštį – Rūtai Bitytei – Stakvilevičienei(Radviliškis);
-už raiškiausiai skaitytą eilėraštį –Jadvygai Šimkienei( Kelmė).

Bus leidžiamas konkurso kūrinių almanachas. Jau išleisti pavadinimu ,,Paukščiai‘‘ - 2005-2008, 2016, 2017, 2018 m. kūrybos almanachai.

Neringa Juodeikytė - Šiaulių lit. Klubas „Verdenė“.
Tel: 861433687

 

A. ŠIRVINSKIENĖ UŽRIŠA LAUREATEI E. LIUMAITEI JUOSTĄ.2019- 05.

Respublikinio poezijos konkurso „Baltojo balandžio sugrįžimas“nugalėtoja Eugenija Liumaitė.
Respublikinio poezijos konkurso „Baltojo balandžio sugrįžimas“nugalėtoja Eugenija Liumaitė.

Nuotr. Jono Ivanausko(Joniškis)
Nuotr. Jono Ivanausko(Joniškis)

Pirma iš kairės - I. Kadžiulytė – vietos nominantė, Šaulių Verdenės kl. narė antra - R. Bitytė-Stakvilevičienė, sėdi - laureatė E. Liumaitė, dešinėje pirma – A.Širvinskienė ir dešinėje antra - J.Šimkienė.