b_200_308_16777215_00_images_iliustracijos_autoriai_AlfredasStancelaitis-foto.jpg

 

Vladui Kalvaičiui

Čia gražiai ant kalvos įsitaisęs,
Saulės šviesą ramybėj matai.
Kartu bręsta kūrybinis vaisius –
Tarsi perlas pražilo plaukai.

Vėsų vakarą židiniui traškant,
Trobos džiaugias Dubysos krantais.
Viltimis į Tave žvelgia artojas –
Aido skausmas – tremtis ir draugai.

Kada padedi plunksną į šalį,
Tarsi įšalas stingsta širdis.
Dreba vėtrungė ant baltosios šakelės,
O poetui garbė – išmintis.

2009

 

* * *

Nakties gelmė pražysta spinduliais,
Svajonės trapios subrandina mintį,
Gyvybės ženklus laimina drugiai,
Nuo ilgesio, kančios – neapsiginti.

Vien genamas minčių artėju įkyriai:
Tarsi voratinklis blaškausi po žolyną.
Likimui būsiu aš dosnus už tai,
Nes tu prisodrinai poezijos žvaigždynus.

Apvainikuota išsipildžiusi viltis,
Paukščiu skubės praverti tavo langą.
Taip daug iškentusi maža širdis,
Išdrįs įveikti savąjį atlantą...

2006


 

Duomenys apie kūrybą:

  1.  Atvertys : poezija ir proza. Eil. *** Sudarytoja E. Liumaitė.– Šiauliai. AB spaustuvė ,,Titnagas''. 2006 – 96 p. : iliustr. – Tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-613-11-4
  2.  Jungtys. Šiaurės Lietuvos literatų almanachas. Eil.Vladui Kalvaičiui. Redaktorius Stasys Bulzgis Šiauliai; leidykla ,,Saulės delta'' 2009. – 260 p. : iliustr. Tiražas 1000 egz. ISSN 2029-3887.