*
Gangrinėja tyla po kemsynus,
Ieškodama kas padės,
Nuritinti akmenį.

 

**
Numegztas šalis
Ant šakos užnertas, laukia
Paskutinės Vakarienės.
Vaikai susėdę lotosu
Aplinkui tuščią dubenį laukia.
Kas bus sekantis?

 

***
Kai lapai mėtė
Rudenį medžius
Ir drėgnos kojos braidė tylą,
Tada vorai vėl ėmė nert tinklus,
Gurgšnodami auksinio ryto vyną.–
Pageltę lapai primena keistus jausmus.
Atbudęs kūnas trokšta palietimo.
Saldi tyla, o noras žveriškai saldus,
Greta manęs ir tu, ir varpo skambesys pulsuoja.
Neatsimerk, dar tebūnie tamsa!
Išvydę šviesą liksime nesuarteję.